Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
wat kan tijdens corona - Tuesday 23 November 2021

 

Neem het zeker door:  sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

 

Kort:

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker

• Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar. 

• Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....

• Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:

- Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

- Om iets te eten of te drinken.

• Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

 

Publiek

• Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Houd wel altijd voldoende afstand en houd rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur. 

• Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:

* Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven. 

* Enkel met een Covid Safe Ticket voor iedere bezoeker kan je nog een massa-evenement organiseren als:

- je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 50 indoor of 100 outdoor)

- je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen 

- het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen.

• Ook voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig. 

• Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be

• Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

 

Indoor infrastructuur

• Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

• Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

• De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

• Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

• De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

• Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

• Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

- wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

- in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

- Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken

- Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

- Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

- Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

In het “basisprotocol sport en corona” vind je extra duiding bij deze maatregelen. Dit basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen

 

 

 

  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen 
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan (meestal: 15 minuten stoppen, en maximaal ventileren).

 

“Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.”