Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Belangerijke datums 22 - Tuesday 05 April 2022

Planning 2022

Jaarlijkse vergadering 8-3-2022

inschrijven Beker Claus 31-1-2022

Start Beker Claus 19-4-2022   stop eerste week v juli

Inschrijven Beker Martens (ex Saliën) 30-4-2022

Start Beker Martens (ex Saliën)  1-7-2021  stop 15-9-2021

Viering kampioenen   nog geen datum vastgelegd