Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Geschiedenis - vrijdag 05 januari 2024

Gesticht in 1957. Ook hier speelde dhr. Gaston Willems een belangrijke rol bij de stichting van deze afdeling. Met zijn ongeëvenaarde overredingskracht wist hij Tony Martens te strikken om de leiding te nemen van de afdeling tennis.

Op 3 maart 1957 was het zover. Samen gingen zij op zoek naar geinteresseerde clubs. en naar geschikte terreinen. Na een moeizame start met amper 8 ploegen en een tennisterrein "op plaveien" had Tony Martens zijn voornemen te kennen gegeven om deze sporttak op een waardige wijze te vulgariseren, zodat zowel de ambtenaar, de bedrijfsleider, de bankdirecteur, de bediende als de arbeider deze mooie sport zouden kunnen beoefenen.

Hij vond in Albert Tonne de ideale partner om hem terzijde te staan. Voeg daar nog verdienstelijke personen bij zoals Jos Ransbottyn, Jef De Win en Leo Manssens, die mede de grote en definitieve doorbraak hebben bewerkt. Van 8 ploegen in 1957 werden het er 5 jaar later reeds 82 en werd de sneeuwbal steeds groter. Met de herenteams en de damesteams kwamen ook de heren veteranen aan de beurt en de jongeren.
In 1977 scoorden wij een ongeloofelijk succes met 13 afdelingen dames, 40 afdelingen heren, 4 afdelingen veteranen enkelspel en 8 afdelingen dubbelspel. Ongelooflijk! Ons hoogtepunt was in 1994 met 662 ploegen in competitie.

Voorzitter Tony Martens organiseerde ook interprovinciale ontmoetingen, jeugdinterclubs, individuele en dubbelkampioenschappen, de teenager Cup, de Troffee van het Gezin, en nam ook de Beker Raymond Claus onder zijn hoede. Wat ondertussen na 30 jaar uitgegroeid is tot een succes, met in totaal 149 ploegen (dames en heren en gemengd ) in competitie. Het Huidige bestuur heeft ook de beslissing genomen in 2014 om in de Beker Claus te starten met een afdeling dubbel gemengd.

In 2017 is ook de overname van Beker Saliën een feit.  Deze was een organistie van AGFA TENNIS.  Door de tanende belangstelling heeft KAVVV in samenspraak met AGFA GEVAERT beslist hun schouders hieronder te plaatsen.  Wij organiseren ook voor Dames en Gemengde ploegen,daar het voorheen alleen Heren waren die deelnamen.  Met trots mogen wij zeggen dat van 13 ploegen voorheen,wij 35 ploegen op de been brengen.
In 2020 voeren we een naamsverandering door van BEKER SALIËN naar BEKER MARTENS  ter ere van onze stichter en ere voorzitter .

Het huidige bestuur Theo Vissers - Marcel Selens en Arny Goossens hebben ondertussen in tennisland hun strepen verdiend.

Intussen draait de tennismolen lekker verder met dien verstande, dat er momenteel veel meer wordt gespeeld in dubbelspel dan in enkelspel. De oorzaak moet niet ver gezocht worden. Er worden in het Antwerpse zo ongeveer een 100 tornooien ingericht, waarbij het enkelspel centraal staat. Vermits in het tennismidden ook de vergrijzing toeslaat, hebben wij met de beker Claus wekelijks een honderdnegenenveertig veteranenploegen op de " courts ".

Bovendien organiseerden wij vijftien jaar met wisselend succes de wisselbeker "Tony Martens". Een uitnodigingstornooi voor heren veteranen met 4 ploegen per club.  Waar wij in 2016 de formule veranderen.  Met 2 ploegen per club.  Tevens starten wij met de Beker Lisette De Win voor dames en gemengd. Jammer genoeg is dit alles een stille dood gestorven.

Ook de tennisjeugd hebben wij trachten te bereiken. Theo Vissers verzette hemel en aarde om in ons midden de jongeren een aanlokkelijk jeugdproject voor te schotelen. Dit in overleg met de Sportdienst van de Provincie Antwerpen. Met als apotheose een jeugddag.  Bij gebrek aan belangstelling is dit gestopt.

Wij hebben ons ook gewaagd aan een laag drempelig tornooi. Waar iedereen kan aan meedoen. En waar tornooileiders eerst Wilfried Leyssens en daarna Marcel Selens,thans Arny Goossens met wisselend succes, prachtig werk leveren.

De vertegenwoordiging van KAVVV op de doe aan sportbeurs in de Nekkerhal in Mechelen hebben wij ook op ons genomen. Met softtennis In 2010 kregen wij medewerking van de afdeling Quiz.  Deze organisatie is door provincie gestopt.

Op 1 juni 2007 werd Tony Martens, samen met zijn trouwe bestuursleden, gevierd bij het 50 jarig bestaan van de afdeling tennis. Op diezelfde dag, na 50 jaar voorzitterschap, gaf Tony Martens de fakkel door aan Theo Vissers, die de taak van voorzitter op zich nam, en de taak van secretaris doorschoof naar Marcel Selens.

Tony Martens heeft toen wel de belofte gedaan de leiding van de Beker Claus nog enkele jaren op zich te nemen. Een belofte die hij gehouden heeft tot 2011.

2018 is het jaar van overname Beker Saliën.  Dit was een organisatie van Agfa Gevaert tennis club.  Deze organisatie was op sterven na dood.  wij hebben getracht een nieuw elan aan deze beker te geven.  Waar wij enigzins in gelukt zijn.  In het noodlottig jaar 2020 en 2021 hebben wij om de gekende reden niet georganiseerd.

In 2019 hebben wij voor de eerste maal in ons bestaan boetes ingevoerd.  Om de geplande wo's tegen te gaan. Dat is ons gelukt.

2021 aanpassing van de benaming beker Saliën.  Bij overname van deze organisatie mochten we van Agfa Gevaert Tennisclub de naam aanpassen.  Uit respect voor deze organisatie hebben we deze naam 3 jaar behouden.  We passen deze nu aan naar BEKER TONY MARTENS.  De stichter van KAVVV tennis en 50 jaar voorzitter.

Reeds meer dan 65 jaar gooit KAVVV Tennis grote ogen in onze regio.