Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Alg. vergadering 2021 - Friday 19 February 2021

 

Punten 65e algemeen verplichte vergadering 2021

Zoals we het voorbije seizoen veel digitaal hebben moeten volbrengen hebben we beslist om onze algemeen verplichte vergadering per mail te laten verlopen en onze werking zo weinig mogelijk in het gedrag te brengen.

1 Woordje van de voorzitter

Vorig seizoen was desastreus. Ik hoop dat wij het komende seizoen op een deftige manier kunnen afwerken. Zolang het beestje niet overwonnen is staan we voor raadsels, waar wij niets kunnen aan veranderen. Laat ons daarom de regels goed volgen en geen risico’s lopen. Des te sneller kan hopelijk alles weer normaal verlopen.
Ik hoop dat de clubs ons blijven steunen en blijven inschrijven. Want zonder Uw steun staan we nergens. We hebben vorig seizoen (in onze ogen) op tijd gereageerd met te verplaatsen bij eerste opstoot. Bij 2de opstoot hebben wij nog eens verplaatst en nadien definitief afgelast.
Toch even een bemerking. Waarom wij de kapiteins niet verwittigd hebben van de algemene afgelasting Beker Claus. Het was bij mij een zottekot. 3x kalender gemaakt – de ploegen die afzegden – verzekeringslisten eerst aangemaakt, nadien aangepast wegens niet spelen. Pas ik die niet aan dan word een factuur opgestuurd. Wij hebben ook een website waar alle berichten dagelijks werden aangepast en iedereen kon volgen. Maar wij trachten met deze opmerking rekening te houden. Wij zijn maar met een beperkt aantal mensen in het bestuur. Voor ons raakt het potje ook eens vol. Als wij hulp vragen voor bestuur komt er geen reactie.
Zoals jullie weten of niet weten. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt in sportland. Sport Vlaanderen doet er nog alles aan om de uni sport federaties alles in de hand te geven. Voor de multi sportfederaties is het struggle for live. Wij moeten beleidsplan opmaken ,wij krijgen opdrachten. Hierop worden wij afgerekend. Dus help ons. Als wij een lijst opsturen beantwoord hem a.u.b. hoe lastig voor jullie het ook is. Dan hoop ik dat ik geen antwoorden meer binnenkrijg zoals; op de vraag , welke bijscholing of cursus zouden wij moeten organiseren? Het aanleggen van een zwemvijver.
VAN DEZE ONBENULLIGE DINGEN (in jullie ogen) HANGT JULLIE HOBBY EN ONS VOORTBESTAAN VANAF.

 

2 Verkiezing voorzitter en nieuwe bestuursleden

Uittredend en herverkiesbaar : Vissers Theo
Wij doen tevens een oproep voor nieuw bloed in het bestuur.
Bestuurslid of medewerker zonder bestuursfunctie
zie onderaan (graag invullen en terugsturen aub.)

3 Financieel
We houden onze inschrijvingsgelden op hetzelfde niveau van het vorig seizoen
Lidgeld en verzekering 3€
Inschrijving per ploeg blijft hetzelfde
Terreinhuur interclub : 12 € per gespeelde thuiswedstrijd
Nieuwe clubs betalen eenmalige waarborg van 12,50 €
Interclub 13,5€ per ploeg
Beker Claus 17,5€ per ploeg
Beker Tony Martens 13,5€ per ploeg
Voordeel voor inschrijving Beker Claus en Beker Tony Martens blijft
Gunsttarief Beker Claus en Beker Martens = 21€ per inschrijvende ploeg

Bij eventueel stilleggen van comp. of terugtrekken van ploeg zonder te spelen zullen er geen onkosten aangerekend worden.
Indien we gedeeltelijk spelen passen we inschrijvingsgelden aan. Verzekering en lidgeld blijft behouden voor ploegen die gestart zijn.
Wij maken afrekening eind juli en zullen situatie dan bekijken.

4 Interclub door Marcel Selens
Begin datum: 26 april
Einddatum: 30 juni


Vorig seizoen waren er voor de interclub nog 60 ploegen ingeschreven die we in 9 categorieën konden indelen. Spijtig genoeg hebben de geplande wedstrijden niet kunnen doorgaan.
Voor 2021 behouden we voorlopig de verschillende categorieën , zijnde : dubbel dames – dubbel dames namiddag – dubbel dames double twens – dubbel gemengd – dubbel gemengd veteranen – dubbel gemengd super veteranen – dubbel heren – dubbel heren 35 – dubbel heren 45 – dubbel heren 55 en dubbel heren 60 namiddag.

  1. inschrijvingsformulieren worden eind deze maand of begin 2021 naar de secretarissen per mail verzonden. Uiterste datum van inschrijving : 14 februari 2021 (Valentijnsdag).

5 Beker Saliën wordt BEKER TONY MARTENS door Arny Goossens
Naamsverandering van Beker Saliën.
Bij overname van deze Beker was er overeengekomen met bestuur van de toenmalige Gevaert Tennisclub, dat we de naam mochten behouden of aanpassen. Om de toenmalige organisatie in ere te houden hebben wij de naam 3 seizoenen behouden. Voor het bestuur is de tijd rijp om de naam aan te passen. Daar er weinig of geen raakpunten meer zijn met de toenmalige organisatie. Door de verschillende reglementsaanpassingen . Daarom wordt Beker Saliën, als eerbetoon aan de stichter en ere voorzitter van onze afdeling BEKER TONY MARTENS.

Inschrijven tot 30-4 2021
Kaleneder begin juni

Aanvang : 1 juli
Einddatum: 15 september
Wij hopen op een toename van deelnemende ploegen
Inschrijven Beker Claus en Beker TONY MARTENS is met een gunsttarief.
Wij doen ook aan koppelverkoop. Voor iedere ploeg die ingeschreven is bij Beker Claus kan er door een andere ploeg aan gunsttarief gespeeld worden bij B.T. Martens. Zij spelen dan aan 3,5€ Beker T. Martens
Een paar voorbeelden
2 damesploegen bij B.C. kan geven 2 herenploegen – 1 gemengd en 1 heren of dames
1 damesploeg bij B.C. kan geven 1 gemengde ploeg of 1heren ploeg of 1 damesploeg
1 gemengde ploeg bij B.C kan geven 1 herenploeg of 1 dames ploeg of 1 gemengde ploeg
Indien 1 ploeg bij B.C. ingeschreven en 2 ploegen B. Martens betaal je voor 1 ploeg 3,5€ en voor de 2e 13,5€

6 Beker Claus door Theo Vissers
Begindatum: 19 april
Einddatum:9 juli

We hebben nog geen zicht op het aantal inschrijvingen. Maar de meeste clubs hebben mij toch beloofd om terug in te schrijven na het desastreus seizoen 2020.
Daar er weinig is gespeeld in het voorbije seizoen zullen we in de mate van het mogelijk de reeksen van vorig jaar behouden.

7 punten verlaging Beker Claus
Wij wilden vorig seizoen reeds verlaging van de punten doorvoeren. Maar werden in snelheid gepakt door vroege inschrijving. Dit jaar gaan we dit zeker doorvoeren.
Dames van 180 naar 150
Gemengd van 180 naar 150
Heren van 240 naar 200 pt

8 Uitslagen via web site
wij hopen dat iedereen nu zijn paswoord van ons gekregen heeft. Hoofdgebruiker en kapiteins. Is dit niet laat het ons weten.
Wij trachten dit seizoen alles in orde te krijgen. Na het stilvallen van vorig seizoen.
Wij zoeken ook nog iemand die ons daarmee verder wil helpen.

Zie volgende pagina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE BEANTWOORDEN EN TERUG TE STUREN ten laatste 10 januari voor opmaak van definitief verslag

9 Voorstellen en opmerkingen

 

 

 

Herverkiezing van voorzitter
0 ja
0 nee

Puntenherziening Beker Claus
DAMES van 180 naar 150 pt
GEMENGD van 180 naar 150 pt
HEREN van 240 naar 200 pt

0 Ja
0 nee

Stel mij kandidaat als bestuurslid……….

Stel mijn kandidatuur als medewerker (zonder bestuursfunctie)…………

In te sturen voor 10 januari aub

 

23 antwoorden terug

Herverkiezing voorzitter 23 x oke : geen andere kandidaat

Herschikking van de punten 22x oke - 1x niet oke

Dus voorstel aangenomen

Binnengekomen voorstel

Documentatie over gebruik van website (wordt aan gewerkt)

2x geen eten voorzien alleen een drankje en een kleine versnapering (waarschijnlijk nog niet te voorspellen corona maatregelen)

Gelieve op de vraag over eten uw mening terug te sturen

 

Kruis aan wat past

 

Dit Seizoen geen eten voorzien

Oke 0
Dit seizoen alleen drankje en eventueel versnapering voorzien

Oke 0

Laten zoals voorzien in reglement ( club doet volgens mogelijkheid )

Oke 0

Deze regel is alleen voorzien voor seizoen 2021

Gelieve te antwoorden ten laatste op

31-1– 2021

Hoogste aantal stemmen zal aanvaard worden als tijdelijke regel

22 antwoorden
15 volgens reglement eten behouden
5 drankje & versnapering
2 volgens mogelijkheid

Algemene vergadering beslist : volgens reglement eten behouden

Schiet dus niet op de pianist