Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Versl. alg. vergad. 24 - woensdag 15 mei 2024

Verslag van speciale algemeen vergadering over hoofdstuk 1 art. 2

Ik citeer Art. 2
Deze competitie heeft tot doel de DAMES 50 PLUSSERS en de HEREN 60 PLUSSERS toe te laten leeftijdsgenoten van andere clubs te ontmoeten in vriendschappelijke wedstrijden om nadien, bij de door de ontvangende club aangeboden koffietafel , gezellig te verbroederen en van gedachten te wisselen. Voor de koffietafel doet iedere club wat in hun mogelijkheid ligt. Deze doelstelling zijn we blijkbaar totaal aan het verliezen.

-ons voorstel is art 2 met onmiddellijke ingang afschaffen. Door de klachten die binnenkomen.  Onze bedenking is : waar is het gezellige gebleven.

Tegenkanting van clubs
wij volgen reglement niet.  Clubs volgen zelf het reglement niet. Over een onderwerp dat tijdens alg . vergadering in februari nog gestemd is.

 

Het gezellige van Beker Claus gaat verdwijnen.
Als ons ter ore komt dat een club de tegenstrevers opbelt met voorstel eten en prijs. Deze laatste bedankt en niet blijven eten.  Waar is dan het gezellige?

 

DE CLUBS MOGEN NOG ALTIJD ASPRAKEN MAKEN MET DE TEGENSTREVERS OVER AANBIEDEN VAN ETEN EN PRIJS. Zonder verplichting “ om het gezellig te houden”

De telling is gebeurd met bestuur en afgevaardigde van Blauwe Regen.

De uitslag is 12 voor behoud eten en 13 voor afschaffen.
 

Dus vanaf 15-5 vervalt art. 2 .  aanbieden van koffietafel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Algemeen vergadering 2024

20 clubs aanwezig
2 verontschuldigd

Verkiezing bestuurslid
-Voorzitter Theo Vissers herverkozen voor 3 jaar
-Oproep aan geïnteresseerde mensen om ons bestuur te versterken

Beker Claus 2023
-Volledig afgewerkt. Proficiat aan de ploegen voor hun inzet om regendagen of hitte dagen probleemloos op te lossen.
-Randbemerking: wo.s die op voorhand gegeven worden en na tussenkomst van federatie toch opgelost geraken na dreiging van boete
Beker Tony Martens
-Vorig seizoen geen groot succes.  Oproep om toch deel te nemen met meerdere ploegen.
-Inschrijving tot 15-5 – inschrijving wordt opgestuurd in april
Reeds 2 ploegen aangemeld
Kampioenenviering 2023 en vraag naar 2024 toe
-Zeer geringe opkomst op viering
-Vraag of we andere formule moeten hanteren
BV receptie met tapa’s
Een andere datum
Een andere locatie
Geen oplossing gevonden
-Niet afgehaalde bekers kunnen nog verkregen worden bij bestuur(worden niet nagebracht)
1 beker afgehaald – nog 3 ter beschikking
Bijdragen
-Zolang we kunnen houden we de bijdragen hetzelfde
Lidgeld + verzekering 3,50 €
Inschrijving per ploeg 17,5€
Inschrijving beker Martens 3€ indien je beker claus speelt

Ingestuurd voorstel
-Aanpassen reglement i.v.m. telling voor tittel of daler
Bij 2 ploegen : de winnaar van de onderlinge wedstrijd heeft tittel  of is geen daler
Bij meerdere ploegen met gelijke punten tellen de gewonnen sets en verloren sets zoals voorheen
Vermoedelijke reeksen
-Zijn op web site terug te vinden
1 opmerking : ploeg van Dennenburg stond te hoog is ondertussen aangepast
Allerlei
-Verwijzing naar reglement op vraag of een speelster/speler voor 2 ploegen mag spelen indien andere reeks bv  DD en DG of DH en DG : dit mag niet
-RRN ligt zeer gevoelig na perikelen in Limburg: wij mogen dit opvragen door een ministerieel besluit.
Wij gebruiken dit alleen om door te geven aan Sport Vlaanderen op hun vraag
-Uitslag enquête van vorig seizoen : voor behoud van 6 spelers bij de heren of 4 spelers : uitslag is 33 clubs voor behoud en 1 club voor 4 spelers
-Na begin van comp mag geen speler meer bijgevoegd worden die het totale puntenaantal van ploeg verhoogd
-Een zot idee van ons om een comp. te starten met een ploeg van 2 tennissers en 2 padellers die tegelijkertijd hun wedstrijd afhaspelen.  Wij werken eerst uit voor tornooi waarvan later bericht
-Wij gaan ook trachten ons tornooi van vroeger nieuw leven in te blazen.  Een dubbel tornooi voor :D 50+ en H 60+. en G. D+50 en H +60 .Verspreid over 14 dagen tijdens de dag uren. Wordt verder uitgewerkt.
Betaling van factuur geeft nog steeds problemen.  Niet het betalen zelf , maar het juiste adres van de persoon die factuur moet krijgen.  Dus vul zijn gegevens goed in aub