Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Versl. alg. vergad. 23 - maandag 20 maart 2023

 

KON. ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS – Sporttak. Tennis

 

 

Verslag Algemene Vergadering 16 Februari 2023

OPENINGSWOORD DOOR VOORZITTER
66e algemene vergadering
nadruk gelegd  op werking naar Vlaamse Sportfederatie toe
gevolgen van covid laten zich nog steeds voelen, afgehaakte ploegen blijven weg, niettegenstaande beloftes om weer te keren
5 ploegen hebben dit jaar afgehaakt :
De Merel (sinds 1964 steeds ingeschreven tevens de langst spelende ploeg)
Olse Merksen  ploegen zijn over naar MTC
Savanti – SOC – Ter Linden
75 jarig bestaan federatie naar voor gebracht en activiteiten aangekondigd
nieuwe afdeling belicht (katapult schieten) om te laten merken dat KAVVVFEDES geen dood vogeltje is

VERKIEZING BESTUURSLEDEN
uittredend en her verkiesbaar : Arny Goossens
met handgeklap verkozen
geen kandidaat gevonden voor bestuursfunctie of hulp zonder bestuursfunctie

BEKER TONY MARTENS
inschrijving rondsturen eind april
inschrijving binnen tegen 15 mei
kalender 15 juni
begin competitie  3  juli
nog steeds combi regeling beker Claus – beker Martens van tel
we hopen op terug meer deelnemers zoals voor covid

BEKER CLAUS 2022
Alles goed verlopen
3 boetes gegeven voor w.o.,  sinds boetesysteem w.o.s fel gedaald
goede navolging van reglement hoge temperatuur, wedstrijden vervroegd of andere datum gepland
aandachtpunt bij invullen van uitslag : behaalde punten invullen
bij interventie door federatie op uitslag, krijgt tegenpartij geen mail.  Wordt aanzien als oke
komt da rechtstreeks in klassement

 

KAMPIOENENVIERING 2022
zeer goede opkomst  80 personen
slechts 1 club met kampioenen ploeg niet vertegenwoordigt

BIJDRAGE VERZEKERING + LIDGELD 2023
in 2017 verlaagd van 4€ naar 3€ (2€ verzekering + 1€ lidgeld)
nu verhoogd met 0,5€ naar 3,5€ (2€ verzekering + 1,5€ lidgeld)

 

VOORSTELLEN BINNENGEBRACHT DOOR CLUBS
vervanging in hogere reeks: van 2 naar 3x alvorens tot hogere ploeg te behoren.
is aangenomen door algemene vergadering
een dame laten meespelen bij heren zoals bij beker Martens.
toegestaan door algemene vergadering. Niet constant maar een uitzondering kan gemaakt worden.  om ploeg uit nood te helpen met een max van 5 pt
de vraag is gesteld om bij de heren van 6 naar 4 spelers per ploeg te brengen.
daar dit wel consequentie s heeft gaan we in de loop van het seizoen een enquête rondsturen naar alle kapiteins en verantwoordelijken van de ploegen om hun gedacht te kennen.  Aan de hand van deze rondvraag zullen we ons besluit nemen 4 of 6

 

ALLERLEI
aanpassing in het reglement:  een speler die na begin comp. wordt bijgevoegd mag niet meer punten hebben dan de hoogst geklasseerde speler van ingeschreven ploeg.
b.v. hoogst geklasseerde heeft 10 pt dan is dit max van toegevoegde speler

Een vervanger in een ploeg mag niet meer pt. hebben als de speler die hij vervangt