Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Wat bieden wij aan - woensdag 21 december 2022

 

Beker Claus

Beker Martens

Verzekering

 

 

 

 

Zie ook website: www.tennis.kavvvfedes.be

 

 

INTERCLUB
na 65 jaar gestopt wegens minieme belangstelling

 

BEKER CLAUS

*Beker Claus is een competitie voor :

Dames : 50 +

Heren : 60 +

Gemengd : dames 50 + heren 60 +

*Max aantal punten van de opgestelde ploeg :

Dames : 150 pt

Heren : 200 pt

Gemengd : 150 pt

*Aantal wedstrijden per ontmoeting :

Dames : 2 dubbels - zij spelen 3pt voor 1e dubbel en 2pt voor 2e dubbel.

Heren : 3 dubbels - 1e ploeg speelt voor 3 pt – 2e & 3e ploeg spelen voor 2 pt

Gemengd : 2 dubbels - zij spelen 3pt voor 1e dubbel en 2pt voor 2e dubbel.

*Wij spelen steeds naar 2 winnende sets. Het zijn allemaal volledige sets met eventueel "tie breack" in het dertiende punt van iedere set (naar 7 punten). Bij een gelijke stand 1 – 1 wordt een match tie break gespeeld naar 10 pt met 2 pt verschil.

*Wij trachten onze reeksen in te delen met minimum 8 ploegen zodat U minstens 7 wedstrijden speelt.

*Na de wedstrijden wordt er iets aangeboden door de thuisploeg aan de tegenstrevers. Ieder club doet wat binnen de mogelijkheden ligt.

*De dubbelpunten van Tennis Vlaanderen worden gehanteerd.

*De uitslagen worden na ingave uitslag en goedkeuring auto. aangepast op onze website.

www.tennis.kavvvfedes.be : tennis – uitslagen – beker Claus

*De uitslagen worden ingebracht op website. 

*Begin van de competitie is voorzien tegen ongeveer 20 april, einde is voorzien tegen 1e week van juli. Tenzij planning niet anders toelaat.

*U kiest zelf de dag en uur van de thuiswedstrijden in de namiddag.

*Indien er dagen zijn dat er geen terreinen ter beschikking kunnen gesteld worden door de club (bvb tornooi) , gelieve deze door te geven. Zodat er alleen uitwedstrijden gepland worden.

*KOSTENPLAATJE :

*Voor een nieuwe club :

*Borg 12,5€ welke bij stoppen en indien geen openstaande rekeningen wordt dit bedrag teruggestort.

*Deelname per ploeg 17,5€.

*Kalender : deze komt op website.

*Lidgeld en verzekering 3,5€ per speler. (is vanaf 2017 met 1€ gedaald)

*Hierin is inbegrepen een verzekering bij hartfalen.

*Voor een reeds aangesloten club bij KAVVV ,die in een andere kompetitie wenst te spelen valt borg weg. Bij stoppen in onze federatie,en indien geen achterstallige betalingen wordt de waarborg terug gestort.

*U geeft een aantal spelers op waaruit U kan kiezen. Voor elke speler betaald U lidgeld en verzekering 3,5€.

*Indien U bv. met 2 ploegen speelt geeft U afzonderlijk de spelers op voor de eerste ploeg en de tweede ploeg. De spelers van de 2e ploeg mogen wel in de eerste ploeg spelen indien zij niet in dezelfde reeks staan. Die van de eerste ploeg mogen niet naar beneden toe vervangen.

*In de loop van het seizoen kan U spelers bijvoegen. U geeft de naam –adres-geboortedatum-rijksregisternummer door aan ons (voor de wedstrijd) , wij maken verzekering in orde en de speler mag meespelen na bevestiging door bestuur.

*In principe is het onnodig dat U 20 spelers opgeeft voor 1 ploeg als zij in principe toch niet allen spelen. Onnodig inschrijving betalen.

*Wij trachten onze reeksen in te delen met 8 ploegen,zodat U minimum 7 wedstrijden speelt.

*In de helft van januari hebben wij onze algemene vergadering. Dan worden de vermoedelijke reeksen medegedeeld. Daarom begin januari reeds ploeg inschrijven.

*Normaal starten nieuwe ploegen in de laagste afdeling. Tenzij een sterke ploeg ,dan passen wij de reeks aan volgens het aantal punten .

 

 

 

 

 

 

BEKER MARTENS

REGLEMENT BEKER MARTENS.

COMPETITIE.

De competitie loopt van begin juli tot midden september.
De thuis wedstrijden worden gespeeld op de door de club voorbehouden dagen vanaf 14 uur.
Wedstrijden worden alleen uitgesteld door onbespeelbaarheid van de terreinen of indien de temperatuur hoger is dan 32°. Bij verwachting van dergelijke hoge temperaturen kunnen de ploegen in onderling overleg de ontmoeting verschuiven desnoods naar de voormiddag.
Bij uitstel spreken de kapiteins van de ploegen onderling af voor een nieuwe datum. En melden deze aan de verantwoordelijke. ARNY GOOSSENS
Iedere ontvangende club dient minimum 2 terreinen ter beschikking te stellen,met telkens 4 ballen van goede kwaliteit,en dit per terrein.

REEKSINDELING

Er worden reeksen georganiseerd voor Heren, Dames en Dubbel Gemengd.

De samenstelling hiervan wordt opgemaakt aan de hand van de eindrangschikking van het vorig seizoen. De kampioen van een afdeling stijgt. De laatste daalt naar een lagere afdeling.

SAMENSTELLING VAN DE PLOEGEN

Een ploeg in de herenafdeling bestaat uit 6 spelers.
Een speler kan slechts voor één club deelnemen.
Tijdens een ontmoeting bij de heren worden er 3 dubbelwedstrijden gespeeld.
Wedstrijd 1:spelers minimum 60 jaar.
Wedstrijd 2:spelers minimum 60 jaar.
Wedstrijd 3:spelers minimum 65 jaar.

Er mag slechts één speler met een Tennis Vlaanderen dubbel klassement C30 (30pt)opgesteld worden tijdens een ontmoeting. Alle andere spelers hebben een lager klassement.
Het max. van de punten bij de heren is 75.
Bij gebrek aan heren mag er tijdens de ontmoeting 1 dame opgesteld worden (50 jaar).

Een ploeg bij de dames bestaat uit 4 speelsters.
Een speelster kan slechts voor één club deelnemen.
Tijdens een ontmoeting bij de dames worden er 2 dubbelwedstrijden gespeeld.
Wedstrijd 1:spelers minimum 50 jaar.
Wedstrijd 2:spelers minimum 50 jaar.
Er mag slechts één speelster met een Tennis Vlaanderen dubbel klassement C30 (30pt)opgesteld worden tijdens een ontmoeting. Alle andere spelers hebben een lager klassement.
Het max. van de punten bij de dames is 50pt

Een ploeg bij de gemengde kompetitie bestaat uit 2 speelster en 2 spelers.
Wedstrijd 1 Dame minimum 50 jaar heer 60 jaar.
Wedstrijd 2:Dame minimum 50 jaar heer 60 jaar.
Er mag slechts één speler met een Tennis Vlaanderen dubbel klassement C30 (30pt)opgesteld worden tijdens een ontmoeting. Alle andere spelers hebben een lager klassement.
Het max. van de punten bij de gemengde ploeg is 50.

Het eerste criterium voor het samenstellen van de dubbels is de leeftijd. In tweede instantie telt het klassement. Deze regel geldt eveneens indien er onvoldoende spelers aanwezig zijn. Dan vervalt steeds de laatste wedstrijd en schuiven de ploegen naar voor.

WEDSTRIJDREGELS
Vooraleer de competitie aanvangt, moeten de deelnemende clubs hun ploegen met de namen van hun speelsters en spelers met geboortedatum, rijksregisternummer,adres en klassement opgeven aan het bestuur.

Voor de aanvang overhandigen de beide kapiteins de opstelling van de ploeg aan mekaar
ploegnaam – naam en voornaam – T.V. klassement dubbelspel – leeftijd.

Bij onvoldoende spelers of speelsters schuiven de ploegen op naar voren en vervalt de laatste wedstrijd. Deze wedstrijd wordt verloren met forfait. De respectievelijke punten worden bij de betrokken partij afgetrokken. Per ontmoeting mag een speler slechts 1 wedstrijd betwisten. Indien hij een 2e wedstrijd betwist wordt deze als verloren beschouwd.
Spelers mogen zonder gevolg 2x opgesteld worden in een hogere reeks. Bij de derde opstelling wordt hij beschouwd als speler van deze hogere reeks en mogen zij niet meer in een lagere reeks opgesteld worden.
Bij niet naleven van deze regel of opstellen van niet gerechtigde speler verliest men de ontmoeting.
Spelers van een club met 2 ploegen in eenzelfde afdeling kunnen maar voor één ploeg spelen.
Bij opstellen van een ploeg met teveel punten verliest men de ontmoeting.
Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij een 1-1 stand wordt een lange tie – break gespeeld naar 10 pt. Mits 2 punten verschil.
Spelen in zaal is toegelaten (maar niet verplicht) mits toestemming van de bezoekers.
Voor niet begonnen wedstrijden wegens weersomstandigheden vervalt de verplichting om de opgegeven spelers opnieuw op te stellen bij het herspelen op een latere datum.

WEDSTRIJDPUNTEN EN RANGSCHIKKING

Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt men punten.
Bij de heren.
Wedstrijd 1:3 punten.
Wedstrijd 2: 2 punten.
Wedstrijd 3: 2 punten.

Bij de dames.
Wedstrijd 1:3 punten.
Wedstrijd 2:2 punten.

Bij de gemengde afdeling.
Wedstrijd 1:3 punten.
Wedstrijd 2:2 punten.

Bij het einde van de kompetitie zakken de laatste van de reeks naar een lagere. De kampioenen stijgen een reeks. De wedstrijdleiding kan op vraag van de clubs hiervan afwijken om een zo evenwichtig mogelijke reeksindeling te bekomen .
Bij gelijkheid van de punten zal in volgorde rekening gehouden worden met de meest gewonnen wedstrijden, de minst verloren sets,de minst verloren spellen,de uitslag van de onderlinge wedstrijd.
Indien een club wo geeft voor een ontmoeting krijgt zij een negatief saldo -7 bij de heren en -5 bij de dames en de gemengde afdeling. De tegenstrevers krijgen volle puntenaantal.

UITSLAGEN
Wij rekenen erop dat de kapiteins het wedstrijdblad met de uitslag zo vlug mogelijk doorsturen naar verantwoordelijke. ARNY GOOSSENS. Het wedstrijdformulier mag per e-mail doorgestuurd worden.
arny.goossens@telenet.be

Men kan de uitslagen en klassement vinden op website www.KAVVV – tennis – uitslagen – Beker Saliën

ALLERLEI
Alle deelnemers dienen verzekerd te zijn bij KAVVV – indien deelgenomen wordt aan Beker Claus of interclub dan geld de verzekering ook voor Beker Saliën

Voor deelname aan deze competitie wordt een inschrijving gevraagd van 13,5€
Indien deelname aan Beker Claus en Beker Saliën 21€ samen per ploeg.
Deelname Beker Claus 17,5€

In tegenstelling tot Beker Claus vragen wij de clubs zich te beperken tot het geven van een drankje.

 

 

Verzekering
zie website :

www.kavvv.be