Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
GDPR - dinsdag 31 juli 2018

“Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie Dans en Sport vzw (kortweg KAVVV&FEDES vzw) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy. KAVVV&FEDES vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR). De volledige privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.kavvv.be